Reklamačné podmienky

Spôsob nahlasovania reklamácií nedodaného tovaru.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na zmeny v nahlasovaní reklamácií poškodeného alebo nedodaného tovaru. Bude sa to týkať doby, do kedy je nutné reklamáciu nahlásiť reklamačnému oddeleniu. Po doručení tovaru prepravnou spoločnosťou alebo autom Agromix-X je potrebné nahlásiť reklamáciu či už poškodeného alebo nedodaného tovaru najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky za účelom skvalitnenia služieb. Jedná sa o rýchlejšie posúdenie reklamácie a následne o jej kladné vybavenie. Po uplynutí stanovenej lehoty nie je možné takúto reklamáciu uznať.

.....

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zabudnuté heslo